MdL

ONDERHOUD EN SERVICE


Wij kunnen uw installatie onderhouden.


U kunt een contract afsluiten voor een vast bedrag per jaar zodat uw installatie altijd zeker is van een goede werking.

Ook kunt u bij ons terecht voor NEN 1010* keuringen van installaties.

Voor elektrische hand gereedschappen zijn wij bevoegd om NEN 3140* keuringen uit te voeren.

*NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische   installatiebranche.


*De NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning", is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige   bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.


Home Elektro technische installatie Onderhoud en service Led verlichting Data en CAI installaties Zonnestroom installaties Contact Informatie aanvraag Links

INSTALLATIETECHNIEK

NEN 3140 Keuringen

Volgens de Arbo wet bent u als werkgever verantwoordelijk dat uw werknemers veilig kunnen werken. Elektrische apparaten en installaties moeten in orde zijn en voldoen aan de wettelijke NEN normen.

Wanneer een  keuring?

Elektrische handgereedschappen moeten jaarlijks worden gekeurd. Deze keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN3140. Hij inspecteert door meting en beproeving. Na keuring worden de toestellen voorzien van een duidelijke sticker met datum en uniek nummer. Tevens ontvangt u van ieder toestel een certificaat met alle  gegevens van de keuring. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Wat kost een keuring.

Keuring van elektrische handgereedschappen vind meestal plaats op basis van stuk prijzen. Onze prijzen liggen tussen de € 7,00 en € 9,00 per stuk. Dit is o.a. afhankelijk de aantallen.


NEN1010 en NEN3140 keuring

Nieuwe installaties moeten volgens de NEN 1010 voor ingebruikname geïnspecteerd worden. Voor bestaande installaties staan de periodieke inspecties voorgeschreven in de norm NEN 3140.In steeds meer zakelijke verzekeringsvoorwaarden is als eis opgenomen dat elektrische installatie volgens NEN 1010 / NEN 3140 geïnspecteerd is en dat dit ook aantoonbaar is. Reden hiervoor is dat veel branden terug te herleiden zijn naar een gebrekkige of falende elektrische installatie.

Uw verzekering en de NEN1010

•Uw verzekeraar stelt in de polisvoorwaarden dat uw elektrische installatie aangelegd moet zijn conform NEN1010.

•Bij een brandschade zullen schade-experts namens de verzekeraar onderzoeken wat de oorzaak van de brand is geweest.

•Indien u niet kunt aantonen dat uw installatie aan de norm NEN1010 voldoet, zal de verzekeraar slechts deels of zelfs helemaal niet uitkeren.

Wat kost een NEN 101-3140 keuring

Iedere keuring is een stukje maatwerk. Prijzen variëren van € 150,00 tot € 750,00.


Keuring en rapportage

Bij keuring en rapportage wordt o.a. gekeken naar

• voldoet de wijze van aanleg aan de NEN1010

• juiste werking veiligheidsaarde

• juiste werking aardlekschakelaars

•visuele inspectie

• warmte beeld van de verdelers


Dit alles wordt in een overzichtelijk rapport weergegeven. Eventueel is dit ook digitaal te verkrijgen.


Nieuwe pagina 1
© Installatiebedrijf V.O.F de Lange / Michel Pinxt / juli 2014 -